Wizyty studyjne

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Ideą Spichlerza tajemnic jest budowanie miejsca nie tylko dla lokalnej społeczności, ale przede wszystkim z lokalną społecznością.  Nasze metody pracy nie są tajemnicą, nie twierdzimy, że mamy sekretny przepis na włączanie mieszkańców w tworzenie tematycznej wsi. Wszystkich, którzy potrzebują rozmowy, inspiracji bądź mają pytania do naszej pracy i idei jakie nam przyświecają zapraszamy do odwiedzin. Organizujemy wizyty studyjne dla grup z kraju i Europy. Program każdej wizyty jest ustalany indywidualnie, zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami naszych gości.

Przykładowe bloki tematyczne:
– alternatywne formy zarządzania samorządową instytucją kultury
– ekonomia społeczna w kulturze
– bardzo oddolna interpretacja dziedzictwa lokalnego
– partycypacja społeczności lokalnej w tworzeniu wsi tematycznej
– budowanie międzysektorowego partnerstwa lokalnego
– zarządzanie projektami kulturalnymi, społecznymi, opartymi na dziedzictwie

Skontaktuj się z nami aby zarezerwować termin:
Koordynatorka:
Agnieszka Pytlik
tel. 506 195 691