Spichlerz tajemnic” powstał na bazie materiałów zbieranych przez lokalną społeczność pod opieką Stowarzyszenia Spichlerz systematycznie od 2011 roku. Zdjęcia, dokumenty, historie, zwyczaje, stały się dla czernickiej społeczności jedynym w swoim rodzaju zasobem, unikatową wartością odróżniającą Czernicę na tle okolicznych miejscowości. Wszystko co wspólnie z najstarszymi mieszkańcami zebraliśmy na przestrzeni tych ostatnich lat, stało się doskonałym materiałem do interpretacji dziedzictwa lokalnego. Na tej właśnie bazie powstała wioska tematyczna „Spichlerz tajemnic’.

Co słychać w wiosce?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Wioska tematyczna to kompleksowy projekt mający na celu ożywienie gospodarki wiejskiej poprzez integrację lokalnej społeczności wokół zagadnień związanych z określonym produktem, usługą lub kulturą danego regionu.

Od dziewięciu lat grupa społeczników, która obecnie tworzy Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz pracuje razem ze społecznością lokalną odkrywając i interpretując dziedzictwo historyczne i lokalną tradycję. Dzięki tej pracy czernicka społeczność lokalna jest świadoma w jakim miejscu żyje, jaka jest jego historia i co wyróżnia Czernicę na tle okolicznych miejscowości. Wraz z rosnącą świadomością bogactwa lokalnego dziedzictwa wśród społeczności pojawia się chęć nie tylko dalszego poznawania swojej historii i tradycji jak również chęć przekazywania tej wiedzy i upowszechniania jej w społeczeństwie. Dzięki świadomości, że wspólnym wysiłkiem udało się uratować od zapomnienia historie z przeszłości, w głównej mierze dotyczące XIX wiecznego pałacu jego właścicieli, zarządców i tajemnic, obraliśmy za kierunek rozwoju lokalną turystykę.

Szlak
Pałacowy

Szlak należący do oferty warsztatowej Spichlerza Tajemnic.

Szlak
Pałacowy

Dowiedz się więcej na temat oferty warsztatowej
SPRAWDŹ

Szlak Śląskich Legend

Szlak należący do oferty warsztatowej Spichlerza Tajemnic.

Szlak Śląskich Legend

Dowiedz się więcej na temat oferty warsztatowej
SPRAWDŹ

Questy

Informacje o nadchodzących i zakończonych questach Spichlerza Tajemnic.

Questy

Dowiedz się więcej na temat questów.
SPRAWDŹ

Spacery
Historyczne

Sprawdź ofertę spacerów historycznych po wiosce z przewodnikiem.

Spacery
Historyczne

Dowiedz się więcej o spacerach historycznych.
SPRAWDŹ

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Strona powstała w ramach projektu “Z mapą i questem po czernickim “Spichlerzu Tajemnic”.